Ombyggnad och förbättringar

Under hösten och vintern 2015-2016 gjordes ett omfattande arbete i syfte att förbättra Mullhyttans endurobana med bl.a ett vindskydd och en ny depå för att ytterligare underlätta för alla som vill träffas, åka enduro och kanske grilla en korv under gemytliga former.

Banan drogs om i depån så att man äntligen slipper kryssa mellan bilar och bussar när man kör kör mellan västra och östra slingan.

Passar på att sända ett stort tack till Tommy Vadman och Vadman Gräv & Schakt som ställt upp, inte bara med tid, utan med grävmaskin och dumper. Detta  gjorde det möjligt att göra en helt ny bandel mellan depån och grusgropen. På ”köpet” fick vi en väl arronderad depå med plats för betydligt flera ekipage än förut. Ovärderligt!

Detsamma gäller Daniel Eriksson som med sin traktorgrävare dränerat några riktiga surhål på banan.

All heder till er och alla andra som ställt upp och hjälpt till med arbetet på banan!

Målsättningen är att genom ett kontinuerligt förbättringsarbete få till en bana som är tillräckligt svår för att ge enduroeliten en utmaning men som ändå är rolig och underhållande för motionärer.
Kort sagt, en bana för alla som gillar enduro.