Ny styrelse i Fjugesta Motorsällskap

Ronny Ståhl tar över som ny ordförande i klubben efter Per Johansson som efter många års förtjänstfullt arbete väljer att lämna över klubban.

Även vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare lämnade sina platser till förfogande.
Till vice ordförande valde årsmötet Daniel Eriksson, sekreterare blev Fredrik Ericson och till vice sekreterare valdes Björn Krönert.

Suppleanter blev Marcus Persson och Per Hallström.