Stängt p.g.a brandrisk

Vi stänger banan fr.o.m torsdag 19 juli p.g.a brandrisken. Vi avvaktar vad som händer och hoppas på ordentligt med regn.

Meddelar här så fort vi kan öppna banan för träning igen.