Stängt p.g.a brandrisk

Med tanke på den stora brandrisken håller vi banan stängd måndag den 11/6.

På onsdag gör vi en ny bedömning inför torsdagsträningen.

Ha det bra i värmen!