Torsdag 8/6 är halva banan stängd!

Halva banan kommer vara stängd för träning torsdag 8/6.
Stäm av med TL på plats vilken sidan som är körbar.