Banarbete under träningsuppehållet

Vi försöker att göra det bästa av vårt påtvingade träningsuppehåll 10:e maj – 10:e juni.

Ett intensivt arbete pågår då vi, förutom ett förse vindskyddet i depån med nytt golv, jobbar hårt för att se till att de partier av banan som även efter torkperioder är vattenfyllda. När det inte går att dränera har vi valt att bygga rejäla spångar. Inga 2-tum x 4-tum på högkant här inte. När vi bygger spångar numera är de 130 cm breda för att vi även ska komma fram med en ATV. Stort tack till Moelven Valåsen för att de bidragit med virke som gjort detta möjligt.

Z0B25A_erressx-00086
Z69D41_erressx-00090
Z91F29_erressx-00094